Történet

A TATABÁNYAI KOSÁRLABDA CLUB TÖRTÉNETE

A Tatabányai Kosárlabda Club az 1994-től szerepel ezzel az egyesületi névvel. Az egyesület 1967-ben alakult Tatabányán a BHG tatabányai gyáregységének sportköreként. A BHG SE alapításakor öt szakosztállyal kezdte működését. 1971-ben HIRTEX SE néven átalakult az egye- sület. Az egyesület mögé még egy Tatabányán működő vállalat a Magyar Gyapjufonó lépett be. Három új szakosztállyal 8-ra nött a szakosztálok száma. 1985-ben újra önállósult a sportkör, hiszen a Gyapjúfonó kivált. A BHG SC néven működött tovább. Majd 1994-ben névváltozás következtében Tatabányai Kosárlabda Clubként végzi a sporttevékenységet az egyesület. Az egyesület első elnöke Nagy Kornél volt. 1975-től Farkas László az első számu vezető.

Az egyesület alakulásakor alapító szakosztály volt a női kosárlabda . A szakosztályok az idők folyamán folyamatosan szüntek meg. A női kosárlabda végig életképes tudott maradni. A induláskor Gyöngyösi Elek volt a szakmai irányító. 1976-ban Heller Alajos vitte tovább a szakmai vezetést. 1983-ben Zsolnay Árpád lett a csapat edzője, aki napjainkig segíti a szak- mai munkát. 1988-tól Kovács Tamás is az egyesülethez került,aki utánpótlás vonalom dolgozik folyamatosan. Zsolnay Árpád töltötte a legtöbb időt a felnött csapatnál, de Kovács Tamás is szerepet vállalt a felnötteknél. A nyolcvanas évek végétől mintegy fél évtizedig Balogh József volt szövetségi kapítány tapasztalatával segítette a szakosztály újjászervezését. Rövidebb-hosszabb ideig edzőként dolgozott Gurszky Géza, Jugovics József, Kákonyi Lehel is. 2006-2008-ig Lukács Sándor és Vladár Csaba irányítja a felnött csapat szakmai munkáját. Ezt követően Gorácz Árpád volt a felnött csapat irányítója. 2009-től újra Lukács Sándor a felnött csapat edzője.2010. tavaszán Zsolnay Árpád irányította az együttes. 2010. őszétől Lukács Anikó a szakmai vezető.

Szereplésünk,eredményességünk.

1967-1987.között felnött csapat az NB II-ben szerepelt Ezen időszakban az egyesületben utánpót- lás képzés a kertvárosi iskolai keretében valósult meg.Az itt képzett játékosok kerültek néhány év után a felnött csapathoz. 1987. öszén történt minőségi változás.Kettős cél került megfogalma- zásra. Az egyik,hogy a felnött csapat átigazolásokkal történő megerősítése után jusson fel az NB I/B osztályba. A másik,hogy valósuljon meg egy olyan utánpótlás képzés,amely széleskörben megteremti a korosztályos versenyeztetést és a legjobbak felnött csapatba történő beépülését is valósítsa meg. 1992-ben jutott fel a csapat az NB I/B csoportba.Újoncként elkerülte a csapat kie- sést.Folytatta további szereplését a második vonalban. Erre az időszakra az utánpótlás soron megvalósult a kötelezően előirt csapatok versenyeztetése is.Az anyagi lehetőségek mérséklődése miatt 1996-ban csak az NB II-re neveztük a csapatot. 1998-ra rendezödött az anyagi háttér és a csapat ujra kivívta az NB I/B. osztályban való szereplés jogát.Ezen időszakban évente épültek be az általunk nevelt játékosok.

Az 1992. évi feljutást követöen- két év kivételével- a csapat állandó résztvevője ennek a bajnoki osztálynak. A helye zéseink jellemzően mezöny utolsó harmada,de volt 8. helyezésünk is. A növekvő költségek és az egyre több másirányu lehetőség a 15-18.éves korosztály tizedelte meg. Ez a felnött csapat keretét is behatárolta. 2006 -ban adódott egy lehetőség,hogy a felnött csapat megerősítésével , eredményesebb szereplésével megpróbáljuk életképessé tenni a női kosár- labdát. A csapat a 2007.évi bajnoki gyözelme megteremtette az lehetőségét,hogy a felnött csapat meghatározója legyen ennek a bajn oki osztálynak. 2008-ban is sikeresek voltunk, meg- védtük bajnoki címünket.

Napjaink lehetősége, hogy az MKOSZ stratégiai céljaival egyetértve, támogatva részt kívánunk az Új pályán és a Neveljünk kosarasokat programokban. Ehhez nyújt támogatást a 2011.évi LXXXII. Törvény. A társasági adó hatálya alá tartozó társaságok, vállalkozások adófizetési kötele- zettségeiből támogatást adhatnak egyesületünknek is.Kiemelt lehetőséggel élni szeretnénk, amitől az utánpótlás képzésünk minőségi javulását tervezzük megvalósítani.

Farkas László

egyesületi elnök

 

IgnáczBusz logó   Gaja-Opticomp logó